งานหยุดเสา อาทิตย์

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • นฤมน นิชลานนท์
  • สงขลา
  • 0822670224
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

เปิดรับผู้ร่วมงานตำแหน่ง บริหารทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติ
-วุฒการศึกษาเทียบเท่าม.3 หือสูงกว่า
-เพศปีไม่เกินชาย/หญิงและเพสที่สาม
-อายุ18ปีไม่เกิน35ปี
-รายละเอียดของงาน
1.จัดการทรัพยากรบุคคลสรรหาตำแหน่งจากประวัติที่ฝากไว้บนเว็บไซต์ในตำแหน่งงานที่ว่างเข้ามาร่วมงาน
2.จัดเตรียมข้อมูลต่างๆและเป็นผู้ประสางานระหว่างผู้ติดต่ิภายนอกและบุคคลภายใน
3.ดูแลงานด้านทั้วไปต้องรับผู้ติดต่อและบริหารจัดการต่างๆ
4.คัดเลือกผู้ร่วมงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
5.เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์สินค้า ดุแลและมีส่วนร่วมกับการสนับสนุนการขายของบริษัทและลูกค้า
6.ประชาสัมพันธ์กระจ่ายสื่อทางเว็บไซต์รวมทั้งข้อมูลข่าวสารต่างๆที่ตั้งไว้ให้ดูแล
7.สือสารระเบียบแนวทางการปฏิบัติงานให้ทราบแก่ผู้ร่วมงานเริมต้น
8.รายงานปรัเด็นต่างๆต่อที่ปรึกษาฝ่านการตลาด
เอกสารในการยื่น

-รูปถ่ายขนาด1นิ้ว1รูปฃ
-สำเนาวุฒการศึกษา
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประชาชน
-ใบผ่านงาน(ถ้ามี)อื่นๆ
รายได้/ผลตอบแทน/เงินเดือน
-ขึ้นอยู่กับการพิจารณาด้วยประสบการณ์และวุฒิภาวะ
ปฏิบีติงานที่ หาดใฟฃหญ่
ติดต่อคุณตุ๊กตา 082-2670224 

ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ซื้อ Price 0 บาท
View 51 ครั้ง Contact 0822670224

กำลังโหลดข้อมูล