NICS คอร์สเรียนนำเข้าส่งออก Import Export เรียนชิปปิ้ง

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • สุธิศา
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0890321037
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
หลักสูตรนำเข้า – ส่งออก – พิธีการศุลกากร – ชิ้ปปิ้ง – การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
Course Import – Export – Shipping – Forwarder 

เนื่องจากในการนำเข้าส่งออก   (Import-Export) สินค้า มีขั้นตอนและขบวนการมากมายที่ต้องทราบ ในด้านพิธีการศุลกากร รวมถึงการจัดการขนส่งสินค้า ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในด้านนำเข้าส่งออกจำเป็นต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถคำนวณต้นทุนการขนส่งสินค้าในการดำเนินธุรกิจนำเข้าส่งออกได้ และต้องเข้าใจขั้นตอนด้านพิธีการศุลกากรอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสี่ยง ช่วยลดต้นทุนด้านเวลา ค่าใช้จ่าย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กรและมีสิทธิสอบเป็นตัวแทนออกของหลังจบการอบรม 

วิทยากรโดย ผู้เชี่ยวชาญและ มีความชำนาญงานเฉพาะด้านจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสายการบินชั้นนำ , ผู้บริหาร ธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งสินค้า, ผู้บริหารบริษัทอิมปอร์ต – เอ็กซ์ปอร์ต ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมศุลกากร , ผู้บริหารบริษัทประกันภัย 

รูปแบบการอบรม อบรมระยะสั้น เน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้ 
- อบรมความรู้ทั่วไปและการเริ่มต้นการทำนำเข้า – ส่งออกสินค้า รวมถึงแนะตลาด,ไอเดียในการทำธุรกิจ 
- อบรมขั้นตอนการทำเอกสารที่ใช้ในการนำเข้า-ส่งออก
- เงื่อนไขเทอมการค้า รวมถึงวิธีการชำระเงิน ทางการค้ารูปแบบต่าง ๆ 
- ขั้นตอนพิธีการศุลกากรทั้งทางอากาศและทางเรือ ทั้งขาเข้า – ขาออก
- อบรมรายละเอียดในการจัดทำใบขนสินค้าเพื่อยื่นต่อ ศุลกากร ณ ด่านศุลกากร
- การตรวจปล่อยสินค้าและส่งมอบสินค้าที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปยังต่างประเทศ
- รู้การทำงานของชิ้ปปิ้งในการเป็นตัวแทนผู้นำเข้า-ส่งออกเพื่อดำเนินพิธีการศุลกากร 
- อบรมการตรวจสอบราคาและต้นทุนในการขนส่งสินค้า 
- เรียนรู้การทำงานของตัวแทนรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
- เมื่อจบการอบรมสามารถสอบเป็นตัวแทนออกของได้
- เป็นต้น


วิธีการสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองหรือ
ติดต่อผ่าน e-mail : nicsthai@yahoo.com เพื่อขอใบสมัคร 
สอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 
สถาบันธุรกิจการบินนิคส์ 
645/65-66 ระหว่าง ซ. เพชรบุรี 13-15 พญาไท ราชเทวี กทม. 10400 
Tel. 02-255-3323-4 , 02-653-9325 , 088-255-3298 , 089-032-1037 
e-mail : nicsthai@yahoo.com 
www.nicsairline.com
 
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 0 บาท
View 631 ครั้ง Contact 0890321037

กำลังโหลดข้อมูล