โอกาสดีๆ ฝึกงานต่างประเทศ รายได้ดี ได้ประสบการณ์อีกด้วย

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
 • thaiaupair
 • เชียงใหม่
 • 0819507550
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
เป็นโครงการฝึกงานด้านเกษตรกรรมสำหรับเยาวชนในประเทศนอร์เวย์ โดยทางบริษัทฯ ได้รับสิทธิ์จาก Atlantis Utveksling องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีชื่อเสียงและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายในประเทศนอร์เวย์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 ให้เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเปิดรับเฉพาะนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะเกษตรศาสตร์ ทุกสาขาวิชาในประเทศไทยที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี หรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการเข้าร่วมโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมการทำงานของคนท้องถิ่นในยุโรป รวมถึงทราบทุกขั้นตอนการดำเนินงานในภาคปฏิบัติจริงทางการเกษตร ในไร่ ในสวน หรือในโรงงานกับเจ้าของกิจการชาวนอร์เวย์

ทั้งนี้ประเทศนอร์เวย์ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีสวัสดิการและมาตรฐานการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก อีกทั้งยังมีคุณภาพการศึกษาที่ดีไม่แพ้กันอีกด้วย นักศึกษาจะได้เรียนรู้ความแตกต่าง และความทันสมัยทางด้านอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อนำไปใช้เสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน ได้เปิดโลกทัศน์ หาประสบการณ์การทำงานจริง ได้ศึกษาและเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้และพัฒนาในประเทศไทยได้ต่อไป นักศึกษาทุกท่านจะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายแรงงานของประเทศ และได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาที่พักในสถานที่ทำงานกับครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจากทางโครงการฯ ตามระยะเวลาที่ต้องการตั้งแต่ 3 เดือนถึง 12 เดือน 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ชาย-หญิง อายุระหว่าง 20 - 29 ปี สามารถเข้าร่วมโครงการขั้นต่ำเป็นเวลา 3 เดือน
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ ทุกสาขา หรือภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 • มีบุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ
 • มีความตั้งใจในการทำงาน และพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ๆ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
 • สามารถเลือกระยะเวลาของสัญญาการจ้างงานได้ตามความพอใจตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และสามารถต่อสัญญาจ้างได้ตามต้องการ
 • ได้รับค่าตอบแทน ขั้นต่ำในช่วงสัญญาจ้าง 3 เดือนแรกสูงถึง เกือบ 1 แสนบาท* (ก่อนหักค่าใช้จ่าย)
 • มีการยืนยันจ้างงานแน่นอน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พูดคุยกับนายจ้าง
 • เมื่อมีการตกลงว่าจ้าง ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสัญญาการจ้างงานเพื่อดำเนินการขอวีซ่า
 • มีโอกาสฝึกฝน พัฒนา งานในอาชีพที่ตรงกับความรู้ ความสามารถทางการเกษตรที่ได้ศึกษามา
 • มีโอกาสในการทำงานกับชาวต่างชาติในบรรยากาศจริง และในสถานการณ์จริง
 • ทำงาน 7.5 ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่เกิน 37.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 • มีวันหยุดพักผ่อนอย่างน้อย 1 ½ วันต่อสัปดาห์  (ตามปกติจะได้รับวันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์)
 

หมายเหตุ: บริษัทไทยแอนด์อเมริกัน คัลเชอรัลเอ็กซเชนจ์ จำกัด ดำเนินการด้านคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในประเทศต่างๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 17 แล้ว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทเพื่อรับทราบรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการในแต่ละประเทศและนัดสัมภาษณ์ได้ที่

Thaiaupair.com by Thai & American Cultural Exchange Co., Ltd.
www.thaiaupair.com
Email: info@thaiaupair.com  
Facebook Fan Page: thaiaupair.com
Line: thaiaupair.com 
Skype: thaiaupair.com
ศูนย์กรุงเทพ: 412/63 อาคารบ้านพหลโยธินเพลส ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ (ใกล้ BTS อารีย์)
โทรศัพท์: 02-619-1017     มือถือ: 086-448-8602
Facebook: https://www.facebook.com/thaiaupair.bangkok
ศูนย์ขอนแก่น: 565 ถนนกลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 043-227-152     มือถือ: 089-712-0776
Facebook: https://www.facebook.com/thaiaupair.khonkaen
ศูนย์เชียงใหม่: ชั้น 5 อาคารศิริพานิช ถ.ห้วยแก้ว เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์: 053-400-977     มือถือ: 081-950-7550
Facebook: https://www.facebook.com/thaiaupair.chiangmai
ตัวแทนภาคใต้: 084-076-5039
สนใจศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ http://www.thaiaupair.com
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 0 บาท
View 12 ครั้ง Contact 0819507550

กำลังโหลดข้อมูล