SmartEE Software โปรแกรมบริหารจัดการพลังงาน

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • บริษัท ทีเอที เอ็นเนอร์ยี่ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0625315536
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
SmartEE โปรแกรม Smart EE เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการใช้กระแสไฟฟ้าที่มีปริมาณการใช้เป็นจำนวนมากโดยจะอาศัย Monitor การใช้กระแสไฟฟ้าไปเฉลี่ยการใช้ในแต่ละช่วงเวลาให้เท่าๆกัน เพื่อลดค่า Demand และนำไปสู่การลดค่ากระแสไฟฟ้า 

SmartEE เครื่องมือที่ช่วยบริหาร และวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมสามารถคำนวณค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand) แบบ (Real time) พร้อมทั้งประมาณการล่วงหน้าก่อนครบ 15 นาที โดยโปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งบันทึกประวัติ และพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการพลังงานของหน่วยงาน 

SmartEE Software โปรแกรมบริหารจัดการพลังงาน เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารและวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยโปรแกรมจะคำนวณค่าดีมานด์ (Demand) แบบ Real time พร้อมทั้งประมาณการค่าดีมานด์ (Demand) ล่วงหน้าก่อนครบ 15 นาที 

ติดต่อสอบถาม : 062-5315536 
Line : @smartee 
email : marketing@tat.co.th
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 0 บาท
View 55 ครั้ง Contact 0625315536

กำลังโหลดข้อมูล