เทคนิคการประยุกต์ใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน

วันที่อบรม 20 ตุลาคม 2560 | ราคา 3900 บาท


 

ภาพรวมการอบรมสัมมนา

·      เน้นพื้นฐานการบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ให้อยู่หมัด และการงานแบบอัตโนมัติ แทน อัตโนมือ

ลักษณะการฝึกอบร
   · บรรยาย
   · สาธิต
   · ปฏิบัติ
   · Workshop

ระยะเวลาอบรม    จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง)  อบรมเวลา 09.00 - 16.00 น.

หลักการและเหตุผล

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่า Microsoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ

จากประสบการณ์การสอนที่ผ่าน พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะ “ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งาน Excel ทำให้ใช้งาน Excel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ” หรือพูดง่ายๆ ก็คือยังไม่มีความสนิทสนมกับ Excel นั่นเอง

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

วัตถุประสงค์
   · เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง
   · เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)
   ·  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel
   · เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น
   · เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้
   · เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันพื้นฐานไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
   · เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel
   · เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
   · เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ PivotTable ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
   · ผู้ที่เคยใช้งาน Excel มาบ้างแต่ยังจับประเด็นเรื่องการประยุกต์ใช้ Excel ยังไม่ได้ (ใช้มือทำงานมากกว่าใช้เครื่องมือ)
   · ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการใช้งานที่ถูกต้องและต้องการใช้งาน Excel แบบครอบคลุม (เหมือนตอกเสาเข็มเพื่อสร้างตึก) 
   · ผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งาน Excel ด้วยมือมากกว่าเครื่องมือ ทำให้ใช้เวลานานมากกว่าที่งานจะสำเร็จออกมา และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้นแบบอัตโนมัติ 
   · ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้งานต่างๆ เช่น ป้อนข้อมูล, การจัดรูปแบบตาราง, การคำนวณด้วยสูตรฟังก์ชันพื้นฐาน, รายละเอียดการจัดเรียงข้อมูล, รายละเอียดการกรองข้อมูล, รายละเอียดการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ, รายละเอียดการสร้างกราฟในแบบต่างๆ เป็นต้น)
   · ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการกับข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมัด
   · ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำรายงาน เพียงแค่ปลายเมาส์คลิก
   · ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน PivotTable เพื่อทำรายงาน/วิเคราะห์ข้อมูล อย่างชาญฉลาด ง่ายและเร็ว แบบ Real Time

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
   ·   ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง
   ·   ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)
   ·   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel
   ·   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดูข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้างกราฟ เป็นต้น
   ·   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้
   ·   ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันพื้นฐานไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
   ·   ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel
   ·   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
   ·   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ PivotTable ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
   ·   ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำ Tips & Tricks & Techniques ต่างๆ ที่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาการอบรมสัมมนา

1.     ปูพื้นฐานที่เฉพาะในส่วนที่สำคัญมากๆ
·  Excel มีแนวความคิดอย่างไร 
·  ส่วนประกอบที่สำคัญของ Excel
·  เทคนิคการทำงานกับข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ตัวเลข วันที่ เวลา ข้อความ
·  เทคนิคการป้อนข้อมูลแบบ Auto Fill
·  เทคนิคการป้อนข้อมูลด้วย Dropdown List
·  เทคนิคการ Format Cells
·  เทคนิคการ Format Table
·  เทคนิคการใช้ Shortcut Keys

2.     เทคนิคการใช้สูตรฟังก์ชันขั้นพื้นฐาน
·  เครื่องหมายต่างๆ  
·  แนวความคิดของฟังก์ชัน 
·  การอ้างอิงเซลล์แบบ Relative
·  การอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute
·  การอ้างอิงเซลล์แบบ Relative & Absolute
· เทคนิคการตั้งชื่อเล่น (Rang Name)
·  เทคนิคการใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

3.     เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Data Management
·  Data Filter เครื่องมือสำหรับช่วยกรอง/เลือก/ดู/ค้นหา ข้อมูล
·  Remove Duplicate เครื่องมือช่วยลบข้อมูลที่ซ้ำ
·  Data Sort เครื่องมือสำหรับช่วยจัดเรียง/ขัดกลุ่ม ข้อมูล
·  Data Group & Outline เครื่องมือสำหรับช่วยดูข้อมูลเป็นกลุ่มๆ/สรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ
·  การสร้างกราฟ (Insert Chart) แบบด่วนๆ 
·  Format as Table เครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ
·  เครื่องมือสำหรับช่วยทำ Dynamic Range & Dynamic Chart
·  Data Text to Columns เครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆ คอลัมน์
·  Fill Blanks เครื่องมือสำหรับช่วยเติมข้อมูลในเซลล์ว่างอย่างรวดเร็ว
·  เลือกข้อมูลเฉพาะที่มองเห็น

4.     Pivot Table & Pivot Chart เครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน & วิเคราะห์ข้อมูล แบบโต้ตอบได้
·  แนวคิดการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล 
·  แนวความคิดของ PivotTable
·  ข้อมูลสำหรับการทำ PivotTable
· วิธีการสร้าง PivotTable
·  แนะนำการวาง Layout เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ
·  แนะนำเครื่องมือของ PivotTable
·  การทำงานกับ PivotChart

5.     เจาะลึกการใช้งาน PivotTable
·  การปรับ Layout ให้ได้ดั่งใจ

6.     Workshop & Tips & Tricks & Techniques อื่นๆ ที่นาสนใจ

หมายเหตุ: เนื้อหาดังกล่าวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม พัฒนาหลักสูตรดีมีสาระโดย อาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก “เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์”

 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26

 

Public Training & In-House Training

สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ

Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : @Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com

ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,900 บาท
View 83 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล