นักขายโดนใจลูกค้า

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

นักขายโดนใจลูกค้า

วันที่อบรม 11 ตุลาคม 2560 | ราคา 3900 บาท


 

หลักการและเหตุผล:
         การตลาดในตอนนี้มีการแข่งขันที่สูงมาก มีสินค้าจากค่ายต่างๆ ออกมาให้เลือกมากมาย รวมถึงช่องทางการตลาดที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ดังนั้น เมื่อพูดถึงการขาย คนส่วนใหญ่จะนึกถึงพนักงานขาย เพราะพนักงานขายต้องเป็นด่านแรกที่สัมผัสกับลูกค้าโดยตรง ทั้งยังทราบถึงความต้องการและปัญหาต่างๆ ของลูกค้า สามารถนำมารายงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจเป็นที่มาของการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท ดังนั้น จึงต้องพัฒนาฝึกฝนพนักงานขายให้ทำงานเชิงรุกอยู่ตลอดเวลา เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดให้เป็นที่หนึ่ง

วัตถุประสงค์:
         ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา สามารถดึงศักยภาพในการเป็นนักขายออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และรู้วิธีการเอาชนะใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี

หัวข้อหลักสูตร:

Ø  คุณสมบัติของนักขาย

Ø  สูตรสำเร็จในการขายด้วย SMART

Ø  การทำงานเป็นทีม

Ø  สาเหตุความล้มเหลวของนักขาย

Ø  การชนะใจลูกน้องโดยการสร้างความเชื่อถือให้ลูกค้าไว้วางใจ

Ø  ขั้นตอนการขายเชิงรุก

Ø  ปิดการขายอย่างไรให้ได้ยอดขายตามเป้าหมาย

Ø  

วิธีการอบรม:

Ø  การบรรยาย/ การระดมสมอง/ กิจกรรมเกม

ระยะเวลาการอบรม1 วัน

ผู้เข้ารับการอบรม: พนักงานขายทั่วไป/ พนักงานขายประกันชีวิต/ พนักงานขายประกันวินาศภัย/ ตัวแทนขายตรง/ บุคคลทั่วไป

วิทยากร:  อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร

- วิทยากรอิสระ

-  อดีตเลขานุการผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเอกชน

-  ผู้ชำนาญการด้านฝึกอบรม โดยนำความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์ตรงกว่า 12 ปีที่ได้รับจากการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการอบรมสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

-   เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าภายใต้แบรนด์ devaaura

ประวัติการศึกษา

-   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

-   กำลังศึกษาต่อ STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY

ผ่านการอบรมหลักสูตร

- กลยุทธ์เลขานุการมือขวาผู้บริหาร เมื่อปี 2550

- เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล เมื่อปี 2550

-  การวางแผนกลยุทธ์ เมื่อปี 2551

- การสื่อสารทางธุรกิจ เมื่อปี 2551

- English General Conversation เมื่อปี 2552

- Complaint Management & Service Communication เมื่อปี 2552

- ก้าวสู่จุดสุดยอดด้วยการทำงานเชิงรุก เมื่อปี 2552

-  การเป็นวิทยากรฝึกอบรมในองค์กร เมื่อปี 2552

- ผู้นำทีมที่ทรงประสิทธิผล เมื่อปี 2552

- เทคนิคการทำ Training Road Map และการวางแผนเพื่อเปลี่ยนพัฒนาบุคลากร เมื่อปี 2553

- การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร เมื่อปี 2553

- Functional Competency เมื่อปี 2555

- Training Road Map เมื่อปี 2555

- กลยุทธ์การให้บริหารที่เป็นเลิศ เมื่อปี 2556

- การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (Systematic Problem Solving & Decision Making) เมื่อปี 2556

 

โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท ซ. 26

 

Public Training & In-House Training

สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ

Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : @Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com

ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,900 บาท
View 98 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล