กฎหมายภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

กฎหมายภาษีศุลกากร และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ Sales

วันที่อบรม 29 กันยายน 2560 | ราคา 3900 บาท


การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน

(บรรยายโดย อ.วิชัย  มากวัฒนสุข)

  1. ภาษีศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ในการนำเข้า-ส่งออก
  2. การประเมินราคาศุลกากร ค่าขนส่ง ค่าประกันภัย ค่าสิทธิ (Royalty Fee)
  3. พิกัดอัตราศุลกากร การลดอัตราอากร ยกเว้นอากร การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรกรณี FTA
  4. พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้า (e-Import)
  5. พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการส่งออก (e-Export)
  6. การสงวนสิทธิ์วางประกันโต้แย้ง และการอุทธรณ์การประเมินอากร
  7. ข้อควรระวังและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาดการเสียภาษีอากร
 

อาจารย์วิชัย  มากวัฒนสุข
สถานที่       โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

__________________________________________

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 099-162-9559

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,900 บาท
View 80 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล