กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMVภาคตลาดเวียดนาม+จีน”

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

หลักสูตร “กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMVภาคตลาดเวียดนาม+จีน”

วันที่อบรม 20 ตุลาคม 2560 | ราคา 3900 บาท


 

อบรมหลักสูตร กลยุทธ์พัฒนาสินค้าเจาะตลาดการค้า CLMVภาคตลาดเวียดนาม+จีน

กำหนดการอบรมวันที่ 20 ตุลาคม 2560

หลักการและเหตุผล

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดจนการสร้างแบรนด์ และประยุกต์ใช้การตลาด 4.0 (Branding & Marketing 4.0) เพื่อสร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ จำเป็นต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันอำนาจของแบรนด์สินค้าคู่แข่งขัน และยังเป็นการครองส่วนแบ่งการตลาดให้เหมาะสมกับสินค้า

 

วัตถุประสงค์

1.    สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.    องค์ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสร้างและรักษา “แบรนด์” Branding & Marketing 4.0

3.    สร้างโอกาสการขายภายในและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ...

4.    เข้าใจโครงสร้างตลาด AEC และ CLMV

5.    เทคนิคการผลักดันสินค้าไทยเข้าตลาดเวียดนามและจีน ได้อย่างไร

เวลา 8.30 – 9.00 น.                        ลงทะเบียน

เวลา 9.00 – 10.15 น.                      บรรยายเรื่อง “Products Concept & Positioning

                                                          What / Why Product Concept to Target group

How to Product Development & Produce Line

Summarize with Lean Canvas

Brand Design to Royalty

 

เวลา 10.15 – 10.30 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30 – 12.00 น.                    บรรยายเรื่อง “Market Segment & Structure

                                                Branding & Marketing 4.0 to Marketing Structure

Price Structure “Cost or Price” important?

Distribution Channel

Analysis with Business Model Canvas

 

เวลา 12.00 – 13.00 น.                    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 14.30 น.                    บรรยายเรื่อง “AEC and CLMV Market

 

AEC & CLMV Marketing Structure

                                                          How a Thai Products Potential?

                                                Focus Vietnam and China Market

 

เวลา 14.30 – 14.45 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45 – 16.30 น.                    บรรยายเรื่อง “How to Export?”

What a Harmonized Code?

INCOTERMS 2010 and Payments

Price Structure for setup a Retail-Price

Buyers/Importers Analysis

Workshop : Product Branding and Export

เวลา 16.30 – 17.00 น.                    ถาม-ตอบ แชร์ประสบการณ์เพิ่มเติม

 

ผลได้รับหลังอบรม

เกิดความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จ ของการพัฒนาผลิตภัณฑืตลิดจนผลักดันสินค้าเข้าตลาดทั้งภายในและต่างป เน้นไปยังกลุ่มประเทศ CLMV และจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดเวียดนาม สามารถนำกลยุทธ์ Branding & Marketing 4.0 สร้างการขายในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิทยากร : อาจารย์วรเกษมสันต์

สถานที่อบรม : Milky House Workspace โชคชัย4 By TESS Training

 ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

_________________

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel :  099-162-9559

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,900 บาท
View 69 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล