หลักสูตร “จิตวิทยาการครองใจ...ผู้ใต้บังคับบัญชา (ลูกน้อง)

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

หลักสูตร “จิตวิทยาการครองใจ...ผู้ใต้บังคับบัญชา (ลูกน้อง)”

วันที่อบรม 20 กันยายน 2560 | ราคา 4500 บาท


 

ช่วยตอบโจทย์ปัญหา การขาดประสิทธิภาพของหน้างานซึ่งในปัจจุบันหัวหน้างานจะเป็นตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารกิจการขององค์กร ซึ่งการจะเป็นหัวหน้างานไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเป็นหัวหน้างานที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากต้องบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้องแล้ว ยังต้องบริหารคนในทีมด้วย หลายบริษัทจะต้องมีการพัฒนาคนก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้างาน เพราะหากไม่มีการพัฒนาความพร้อมก่อนล่วงหน้า จะกลายเป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ในการบริหารงานและบริหารคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนบางครั้งอาจกล่าวได้ว่าองค์กรได้สูญเสียพนักงานดี ๆ ไปคนหนึ่ง และกลับได้หัวหน้างานแย่ ๆ มาแทน งานก็ไม่เดิน คนก็มีปัญหา ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและการเจริญเติบโตขององค์กรที่วางไว้

หลักสูตรนี้จะนำเสนอทักษะต้นแบบ (Model) ของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ตามแนวคิดจิตวิทยาให้กับผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของตนเอง(Leadership) ด้วยแนวคิดทางจิตวิทยาของการพัฒนาพฤติกรรมพนักงานจากภายในตัวของพนักงานเอง(Inside Development)  เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับบทบาทการเป็นหัวหน้างานที่ดี ทั้งเรื่องการบริหารงาน และบริหารคน ด้วย จิตวิทยาการสื่อสาร ( Communication)  การจูงใจ (Motivation)  การสอนงาน( Coaching)  การติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation)  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการก้าวสู่ความพร้อมของหัวหน้าที่จะนำพาทีมไปสู่เป้าหมายของหน่วยงานและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป         

 

  ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.              เพื่อ พัฒนาทักษะภาวะผู้นำของตนเองของผู้เข้าอบรม(Self Leadership)

2.              เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีการปรับแนวคิด และพฤติกรรมในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิผล

3.              เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และผู้อื่น

4.       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้แนวคิดและวิธีในการสื่อสาร (Communicational),  การจูงใจ (Motivation),  การสอนงาน ( Coaching),  การติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation)

5.      เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทีมงาน  การทำงานเป็นทีม และความสำเร็จของทีม

 

หัวข้อการอบรม

·      เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น เรียนรู้ความแตกต่าง

·      บทบาท รูปแบบ และความรับผิดชอบระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา

·      หลักการวิเคราะห์ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา (SWOT)

·      หลักการในการทำงานเป็นทีม และ การพัฒนาทีมไปสู่ความสำเร็จ

·      ทักษะผู้บังคับบัญชาในการใช้เทคนิคการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

·      หลักจิตวิทยาการสื่อสาร & การสอนงาน (Communicational & Coaching)

·      หลักการติดตามและการประเมินผลงาน (Monitoring and Evaluation)

·      หลักการสร้างความสัมพันธ์ &การสร้างความสุขในที่ทำงาน     

 ราคาท่านละ 4500 บาท (ไม่รวมภาษี 7%)

สมัครทันที 2 ท่าน  ราคาท่านละ 4000 บาท ทันที

ระยะเวลา :  หลักสูตร 1 วัน  (6 ชั่วโมง)

วิธีการสัมมนา  :  บรรยาย  Workshop  Role play  VDO  พร้อมกรณีศึกษา  ตามแนวคิดจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning )  การเรียนรู้จากตัวแบบ  ( Modeling)ด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานผ่อนคลาย (Play & Learn)

 

วิทยากร    :  ดร. วันทนา  ปทุมอนันต์       

สถานที่อบรม : โรงแรม อะไรซ์ สุขุมวิท 26

Public Training & In-House Training

สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ

Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : @Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com

ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 4,500 บาท
View 57 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล