การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ

วันที่อบรม 07 กันยายน 2560 | ราคา 3900 บาท


 

ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็น ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพากร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารการนำเข้า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท หรือหากมีการเคลมเงินเกิดขึ้นต้องหาเอกสารมายืนยัน การขึ้นศาลที่ต้องมีเอกสารตัวจริง จากเหตุการณ์เหล่านี้ ในส่วนที่ต้องสร้างเอกสารขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ เราจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีต้นทุนการค้นหาที่ต่ำที่สำคัญพบเอกสารตามที่ต้องการ อายุทางกฎหมายถึงเมื่อใด เราจึงจะทำลายได้ เราจึงต้องทำให้ระบบการจัดเก็บเอกสารได้ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  - เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย

  - เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้

  - เพื่อการเรียนรู้การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

 

หัวข้อการฝึกอบรม

  - ความจำเป็นในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

  - วงจรเอกสาร ความหมายและความสำคัญของเอกสารในองค์กร

  - เอกสาร หรือ ข้อมูลใด ที่ต้องจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ

  - หลักการพิจารณาเอกสารขององค์กร

  - ปัญหาที่เกิดขึ้น และอุปสรรคในการจัดเก็บเอกสาร

  - การดำเนินการและประโยชน์ของการทำ 5 ส.

  - ระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นสากล

  - วิธีการในการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร การทำดัชนี เพื่อให้จัดหาได้ง่ายสะดวก

  - โครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์

  - การใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการปฏิบัติการในการจัดเก็บ

  - การจัดเก็บเอกสารเพื่อการจัดเก็บเข้าห้องจัดเก็บ(คลังเก็บ)

  - การกำหนดอายุของเอกสารตามกฎหมาย และวิธีการทำลายให้ถูกต้อง

  - ขั้นตอน และวิธีการทำลายเอกสารที่ไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นเอกสารสำคัญของบริษัท

  - เทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสาร และบริหารเอกสารแบบ E-Document เพื่อการลดต้นทุน

  - สรุป ถาม – ตอบ

 ราคาท่านละ 3900 บาท (ราคาไม่รวมภาษี 7%)

สมัครทันที 2 ท่าน ราคาท่านละ 3500 บาท ทันที

จำนวนจำกัด เพียง 5 ท่านเท่านั้น

รูปแบบการอบรม บรรยาย 50 % ปฏิบัติ 50 %

วิทยากร  อาจารย์นุชรี วงศ์สุนทร

-       วิทยากรอิสระ

-       อดีตเลขานุการผู้บริหารระดับสูงในองค์กรเอกชน

-       ผู้ชำนาญการด้านฝึกอบรม โดยนำความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์ตรงกว่า 12 ปีที่ได้รับจากการทำงานมาประยุกต์ใช้ในการอบรมสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง

ประวัติการศึกษา

-       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

-       STAMFORD INTERNATIONAL UNIVERSITY

สถานที่อบรม :

Milky House Workspace
 

Public Training & In-House Training

สอบถามฝ่ายบัญชี สมัครงาน และด้านอื่นๆ

Tel: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID : @Tesstraining
Email: Contact.tesstr@gmail.com

 

ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,900 บาท
View 47 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล