สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง Sales

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง Sales

วันที่อบรม 19 กันยายน 2560 | ราคา 4500 บาท


 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การพัฒนาซึ่งวิธีการที่จะชนะและอยู่เหนือคู่แข่งถือเป็นเส้นชัยที่ทุกองค์กรต่างใฝ่ฝัน ทำให้องค์กรต่างคิดหาวิธีที่จะเข้าถึงลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นเชิงรุก หรือแม้แต่การโทรศัพท์ ในยุคสมัยนี้การนำเสนอผ่านทางโทรศัพท์ที่เราเรียกกันว่า Telesales นั้นมีปัญหาอย่างมาก ในการที่จะหยุดลูกค้าสักคนให้สนใจและตัดสินใจซื้อกับเรา จึงเป็นปัญหาสำคัญที่พนักงานขายจะต้องปรับปรุงพัฒนาทักษะเชิงการขายทางโทรศัพท์ให้โดดเด่นอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

            ดังนั้นหลักสูตร สุดยอดการขายทางโทรศัพท์และกลยุทธ์การเจรจาต่อรอง จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะทำให้พนักงานขายทางโทรศัพท์ได้เข้าใจถึงเงื่อนไขทางโทรศัพท์ ตอกย้ำถึงขั้นตอนการโทรศัพท์และกลยุทธ์การสร้างโอกาสเชิงการขาย หลังจากจบหลักสูตรนี้ไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการขายและดูแลลูกค้าแบบ Telesales/Telemarketing

 2. เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจกับขั้นตอน และเทคนิคในการเพิ่มประสิทธิภาพการขายยุคใหม่ด้วยTelesales/Telemarketing สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงประสิทธิภาพการขายและบริการลูกค้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ทักษะในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึง

การรับมือกับข้อโต้แย้งของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เสียโอกาสในการเสียลูกค้าไป

 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดในการต่อยอดการสร้างสไตล์การโทรศัพท์ด้วยตนเอง

 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นต่ออาชีพและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองเพื่อองค์กร

 

หัวข้อสัมมนา

1. Telesales/Telemarketing เครื่องมือการขายสมัยใหม่

2. การเตรียมการและการติดต่อลูกค้า

    - การสื่อสารทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ

    - เข้าใจคน เข้าใจงาน เข้าใจบริการ

    - เทคนิคการเตรียมตัวในการนำเสนองานทางโทรศัพท์

    - วางแผนการขายทางโทรศัพท์อย่างไรให้สำเร็จ

    - 3 จังหวะ ช่วงเวลาในการใช้สาย

3. เทคนิคการนำเสนอ และการขาย

    - การสร้างบรรยากาศทางการขาย

    - การอ่านความต้องการของลูกค้าทางโทรศัพท์

    - การควบคุมบรรยากาศและจังหวะการขาย

4. เทคนิคปิดการขายทางโทรศัพท์

5. ทักษะการเจรจาต่อรอง และโน้มน้าวใจอย่างมืออาชีพ

    - เทคนิคการสร้างความประทับใจ

    - ขั้นตอนการสร้างเส้นทางตัดสินใจของลูกค้า

6. เสริมเขี้ยวเล็บการขายเพื่อเอาชนะข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า

  - การพิชิตปัญหาด้วยมุมมองที่ดีกว่า

  - กฎ 80/20 ด้านการขาย

  - การสัมผัสกับข้อโต้แย้งและคำปฏิเสธของลูกค้า

  - การจัดการกับคำว่า “ไม่” – ด้วยทักษะการตั้งคำถาม และทักษะการฟัง

  - ข้อโต้แย้งหรือคำปฏิเสธ Objections or Rejections

    สรุป

 

  (บรรยาย 40 % ปฏิบัติ 60 %)

          ¨ การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique

          ¨ ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)

          ¨ แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)

          ¨ ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน

          ¨ สื่อมัลติมีเดียต่างๆ

 

วิทยากร    

อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล (Master of Business Administration (MBA) ประสบการณ์การสอนกว่า10 ปี ด้านการขาย, การตลาด, การบริการ และ Team Building จากแบรนด์ยักษ์ใหญ่ต่างๆ ที่มีการว่าจ้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ โตโยต้า นิสสัน MBK ปริญสิริ ธนาคารกสิกรไทย ทีโอที ฯลฯ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผลงานการเขียนบทความวิชาการต่างๆ และหนังสือ Ebook : กลยุทธ์นักขายในปัจจุบัน (Sale 2)

 

สถานที่ : Milky House Workspace

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel :  099-162-9559

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 4,500 บาท
View 46 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล