กระบวนการ “นำเข้า-ส่งออก” Sales

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

กระบวนการ “นำเข้า-ส่งออก” Sales

วันที่อบรม 28 กันยายน 2560 | ราคา 3900 บาท


การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉพาะการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีระหว่างคู่สัญญา เนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับความตั้งใจการลงทุน

หัวข้อการอบรม

(บรรยายโดย อ.วัชระ ปิยะพงษ์)

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก
  2. เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010)
  - EXW - FCA - FAS – FOB - CFR - CIF - CPT - CIP - DAT - DAP- DDP
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ
  - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) - ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)
  - การฝากขาย (Consignment) - ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)
  - การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)
  4. ขั้นตอนในการส่งสินค้า และการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ
  - เอกสารทางการเงิน (Financial Document)
  - เอกสารทางการขนส่ง (Transport Document)
  - เอกสารทางการค้า (Commercial Document)
  5. เทคนิคเบื้องต้น ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยForword Contract, Spot Contract, ฯลฯ
  6. แนวทางในการเลือกประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าที่จัดซื้อจากต่างประเทศ
  7. แนวทางในการเลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่สั่งซื้อจากต่างประเทศที่คุ้มค่าปลอดภัย ทันเวลา และเหมาะสมกับสินค้า

อาจารย์วัชระ  ปิยะพงษ์
สถานที่       โรงแรมอะไรซ์ สุขุมวิท ซ. 26

_________________________________

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel : 099-162-9559

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,900 บาท
View 87 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล