สุดยอดนักขายยุคดิจิตอล Sales

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า

สุดยอดนักขายยุคดิจิตอล Sales

วันที่อบรม 25 สิงหาคม 2560 | ราคา 3900 บาท


 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อทำความเข้าใจทิศทางการตลาดและหลักการสำหรับประยุกต์ใช้ในงานขายยุคดิจิตอล

2. เรียนรู้พฤติกรรม และเทคนิคการรับมือกับผู้บริโภคยุคดิจิตอล

3. สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และแผนการขายด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอลสำหรับงานขายที่ทันสมัย

4. ริเริ่มแนวคิดการผสมผสานเทคนิคการขายดั้งเดิมร่วมกับแนวทางยุคดิจิตอลเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในการขาย

5. เพื่อสร้างสุดยอดนักขายที่พร้อมลงสนามสำหรับการแข่งขันในตลาดยุคดิจิตอล

 

หัวข้อบรรยาย

• ภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอล

• พฤติกรรมผู้บริโภคโลกดิจิตอล

• ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตลาดดั้งเดิมสู่โลกปัจจุบัน

• บทนำรูปแบบการขายอย่างมีระบบ

• เตรียมความพร้อมก่อนขายกับ “CASH” model สร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิจิตอล

• ภาพรวมสุดยอดนักขายยุคดิจิตอล

• เทคนิคการนำเสนอสินค้าและบริการด้วย “3CsP” model

• เทคนิคการเจรจาต่อรองและปิดการขายบนแนวคิดดิจิตอล

• การสร้างความสำเร็จหลังการขาย ติดตามผลการขายอย่างนักขายยุคดิจิตอล และ การเตรียมความพร้อมสำหรับการขายในโอกาสต่อไป

• บทสรุปสุดยอดนักขายยุคดิจิตอล

 

วิทยากร   อาจารย์นาวิน เสนาะดนตรี

• ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) ทางด้านบริหารการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

• ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต) ทางด้านปฐพีวิทยา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ประวัติการทำงาน

• ผู้จัดการการตลาด (Marketing manager) บริษัท เบสท์รินกรุ๊ป จำกัด

• ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product manager) บริษัท วิลสันอาร์ท(ประเทศไทย) จำกัด

• ผู้จัดการการตลาด (Marketing manager) บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด(มหาชน)

• ผู้ประสานงานโครงการ (Project coordinator) บริษัท ทรีเทค จำกัด (Double A)

 ____________________________________________

 

 ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training

Tel :  099-162-9559

E-mail: contact.tesstr@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,900 บาท
View 49 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล