เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา ด้วงจุมพล
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
เทคนิคการจัดซื้อและการเจรจาต่อรองจัดซื้อ
“จัดซื้ออย่างไรให้ได้คุณภาพ ต้นทุนต่ำ กำไรดี”


28 มิถุนายน 2560
ท่านละ 3,800 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)


หลักการและเหตุผล 

     หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องขอบเขต ขั้นตอนการบริหารงานจัดซื้อ รูปแบบการจัดซื้อที่มีผลต่อสัมพันธภาพกับผู้ขาย เจาะลึกการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าต่างๆ ให้เห็นภาพชัดเจนในการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปใช้ในการบริหารงานจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

    1. เรียนรู้เข้าใจถึงขอบเขตขั้นตอนในการบริหารงานจัดซื้อ
    2. เข้าใจเป้าหมายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถเลือกซื้อได้ตรงตามความต้องการ
    3. เรียนรู้วิธีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า และการบริหารจัดการอย่างละเอียด

หัวข้อการสัมมนา 

    1. Scope ของการบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชน 
    2. บทบาทและขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ 
    3. รู้เขา รู้เรา โดยการวางแผนกลยุทธ์จัดซื้อและการวิเคราะห์ผู้ขาย 
    4. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายกับรูปแบบการจัดซื้อ 
    5. การตั้งเป้าหมายในการจัดซื้อจัดหาให้ตรงกับความต้องการ 
    6. เจาะลึกยุทธศาสตร์การจัดซื้อจัดหาสินค้าแต่ละกลุ่ม
    7. การวิเคราะห์และการจัดกลุ่มสินค้า 
        • การจัดกลุ่มสินค้าตามมูลค่า โดย Pareto Rule (80/20), ABC Analysis 
        • การจัดกลุ่มสินค้าและกลยุทธ์การบริหารสินค้าแต่ละกลุ่ม โดย Supply Positioning Model 
        • ปัจจัยพิจารณาการจัดแบ่งกลุ่มสินค้า 
        • Workshop การจัดแบ่งกลุ่มสินค้าตามวิธีการต่างๆ
    8. เข้าใจมุมมองของซัพพลายเออร์ 
    9. การวางแผนยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ 
        - การวิเคราะห์ราคาและต้นทุนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจา (Price-Cost Analysis) 
    10. การสร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย 
    11. เทคนิคการทำสัญญา ที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ 
    12. เคล็ดลับการสร้างกำไรให้กับองค์กร 
    13. Workshop แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเจรจาต่อรอง  

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ  

 
นักจัดซื้อมือใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานมาระยะหนึ่ง และผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ในการบริหารงานจัดซื้ออย่างมีหลักการ

วิทยากร      

 อาจารย์   กมลทิพย์ จันทรมัส    
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาด-จัดซื้อและซัพพลายเซน 
กำหนดการ      
                                                                                               
   วันที่            28 มิถุนายน 2560
   สถานที่        โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
   ราคา           3,800  บาท

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

 
Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining 
Email: Contact.tesstr@gmail.com 
 
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,800 บาท
View 65 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล