สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา ด้วงจุมพล
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
สุดยอดเทคนิคเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ

23 มิถุนายน 2560

ท่านละ 4,500 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)


 อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล


ลักการและเหตุผล

      ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ ดังคำที่กล่าวไว้ว่า การบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจที่เป็นนักอาสา ที่อยากบริการ การแสดงออกมาทั้งกาย วาจา และสื่อทางใจ จะทำให้ผู้ได้รับบริการรับรู้ได้ถึงความสุขที่ได้รับ รวมเป็นจนถึงสิ่งที่ลูกค้าและผู้รับบริการมองเห็นเป็นสิ่งแรกคือบุคลิกภาพและการแสดงออก 
      ดังนั้น หากมีบุคลิกเพื่อการบริการที่ดีในการบริการทุกท่วงท่าแล้ว ผลที่ตามมาคือ เกิดการบอกต่อไปอย่างแพร่หลาย เป็นชื่อเสียงที่ดีต่อองค์กรในอนาคตและภาพลักษณ์ที่ดูดีเสมอ การอบรมในครั้งนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อนักบริการที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และดูมีเสน่ห์ เพื่อเป็น
นักบริการที่ดีในสายตาผู้ใช้บริการ


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.  เพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถูกต้อง ในเรื่องของการให้บริการและตรงตามมาตรฐาน
2.  เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นนักบริการที่ดี และสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองให้เป็นนักบริการที่เป็นเลิศได้
3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน หรืองานที่ทำอยู่ได้อย่างเหมาะสม
4.  เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และมีความก้าวหน้า ส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าหรือผู้รับการบริการ ทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร
5.  เพื่อเป็นการสนับสนุนหลักพันธกิจขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเกิดการบอกต่อ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการให้บริการ
6.  เพื่อสนับสนุนการฝึกบุคลิกภาพที่ดีของนักบริการชั้นนำ
7.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีใจรักในการเป็นจิตอาสาโดยสามารถสื่อให้ลูกค้ารู้สึกได้จากการกระทำและบุคลิกภาพที่สื่อออกมาต่อลูกค้า
8.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถเจรจาสื่อสารในเรื่องต่างๆ ได้สำเร็จ
9.  เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์ให้กับผู้ให้บริการ และเป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้ได้รับบริการ

หัวข้อการสัมมนา

1. ความหมายของงานบริการ
2. การปรับและสร้างพื้นฐานความเข้าใจแก่การบริการ
3. กิจกรรมปรับทัศนคตินักบริการ
4. หัวใจจิตอาสาของนักบริการ
5. หลักปฏิบัติของงานบริการ
6. สุดยอดบุคลิกภาพและความพร้อมของผู้ให้บริการมาตรฐานโรงแรม
7. บุคลิกภาพที่ดีในแบบของตนเอง
8. บุคลิกภาพที่พึงประสงค์ในสายตาลูกค้า
9. บริการอย่างไรให้ถูกใจกับคน 4 ประเภท
10. กิจกรรมทดลองการให้บริการกับลูกค้า 4 ประเภท
11. Role play:  ความพร้อมนักบริการ

12. 5 สิ่งควรรู้คู่นักบริการขั้นเทพ

- รู้ข้อมูลบริษัท
- รู้จริงในสินค้าและบริการ
- รู้ถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้รับการบริการ
- รู้ข้อมูลของคู่แข่งขันเพื่อตอบข้อโต้แย้งได้อย่างถูกต้อง
- รู้วิธีนำเสนอขายและบริการ
13. เทคนิคการสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ
14. เทคนิคการนำเสนอบริการเพื่อขายอย่างมืออาชีพ
15. บทสนทนาสร้างความประทับใจ
16. เทคนิคการเจรจาเพื่อค้นหาความต้องการ
17. เทคนิคการมัดใจลูกค้าใหม่ให้เป็นลูกค้าประจำ
18. กิจกรรมเพิ่มการบริการที่ดีและเพิ่มลูกค้าใหม่

วิทยากร อาจารย์ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

การศึกษา

Stamford International University, Thailand  MBA Marketing   
West Coast College International university, Australia   Business development certificate program Marketing Management
Ratchapat Suandusit University, Thailand   Bachelor of Public Relations

ปัจจุบัน

·  วิทยากรการขาย การตลาด และการบริการ ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน
·   ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Concept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์)
·   ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด Sister Spring Clinic และ Bangkok Clinic Revolution 
กำหนดการ                                                                                                      
   วันที่            23 มิถุนายน 2560
   สถานที่        โรงแรมอมารีบูเลอวาร์ด สุขุมวิท ซ. 5
   ราคา           4,500  บาท

ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, อาหารว่างน้ำชา-กาแฟ

 
Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining 
Email: Contact.tesstr@gmail.com 
 
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 4,500 บาท
View 87 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล