เทคนิคการประยุกต์ใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน

ลงโฆษณากับเรา

ข้อมูลผู้ขาย
  • กุสุมา ด้วงจุมพล
  • กรุงเทพมหานคร
  • 0991629559
www.PromoteThaiBiz.com
ข้อมูลสินค้า
เทคนิคการประยุกต์ใช้ Excel ขั้นพื้นฐาน

23 มิถุนายน 2560
ท่านละ 3,900 บาท 
(ราคายังไม่รวม Vat)
 อาจารย์สมเกียรติ   ช่วยมาก

 
หลักการและเหตุผล

หากพูดกันถึงในโลกของธุรกิจ คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักโปรแกรม Microsoft Office Excel หรือที่เรียกกันว่าMicrosoft Excel หรือ Excel ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความเก่งรอบด้าน และโดดเด่นทางด้านการนำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ เช่น งานเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของตาราง งานติดต่อกับฐานข้อมูลในองค์กร เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณ วางแผน ทำรายงาน สร้างกราฟ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนการทำงานในปัจจุบันและอนาคตเป็นสำคัญ
จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา พบปัญหาหลักของคนที่ไม่สามารถนำเอา Excel ไปประยุกต์ใช้งานระดับสูงขึ้นไปได้นั้นนั่นเป็นเพราะ “ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องที่เกี่ยวกับการใช้งาน Excel ทำให้ใช้งาน Excel ในลักษณะตามใจตัวเอง ไม่ปรับตัวเข้าหาโปรแกรม อยากให้งานเสร็จเร็วๆ แต่ไม่รู้จักเครื่องมือที่จะนำมาใช้ ที่สำคัญคือขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของข้อมูลที่เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานได้แบบอัตโนมัติ” หรือพูดง่ายๆ ก็คือยังไม่มีความสนิทสนมกับ Excel นั่นเอง
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน Excel สามารถนำเอาเครื่องมือใน Excel มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 
วัตถุประสงค์

·         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel ในภาพรวมได้อย่างถูกต้อง
·         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ Excel แบบคนสนิท (เพื่อประยุกต์ใช้งานได้ทันที)
·         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล/จัดรูปแบบข้อมูลใน Excel ซึ่งถือว่าเป็น           ส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับ Excel
·         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณมากๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การเลื่อนดู           ข้อมูล การเลือกข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล การกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลเป็นตาราง การสร้าง                 กราฟ เป็นต้น
·         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ศึกษาเพื่อต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นไปได้
·         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและสามารถนำฟังก์ชันพื้นฐานไปประยุกต์ใช้งานได้จริง
·         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและประยุกต์ใช้คำสั่งเกี่ยวกับฐานข้อมูลใน Excel
·         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบริหารจัดการข้อมูลบน Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
·         เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ PivotTable ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

·         ผู้ที่เคยใช้งาน Excel มาบ้างแต่ยังจับประเด็นเรื่องการประยุกต์ใช้ Excel ยังไม่ได้ (ใช้มือทำงาน               มากกว่าใช้เครื่องมือ)
·         ผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานการใช้งานที่ถูกต้องและต้องการใช้งาน Excel แบบครอบคลุม (เหมือนตอก           เสาเข็มเพื่อสร้างตึก)
·         ผู้ที่ใช้งาน Excel อยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ใช้งาน Excel ด้วยมือมากกว่าเครื่องมือ ทำให้ใช้                 เวลานานมากกว่าที่งานจะสำเร็จออกมา และต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างครอบคลุม               เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เร็วขึ้นแบบอัตโนมัติ
·         ผู้ที่ต้องการเทคนิคการใช้งาน Excel อย่างชาญฉลาดแบบครอบคลุม (เทคนิคการใช้งานต่างๆ               เช่น ป้อนข้อมูล, การจัดรูปแบบตาราง, การคำนวณด้วยสูตรฟังก์ชันพื้นฐาน, รายละเอียดการจัด           เรียงข้อมูล, รายละเอียดการกรองข้อมูล, รายละเอียดการสรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ, รายละเอียดการ             สร้างกราฟในแบบต่างๆ เป็นต้น)
·         ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการกับข้อมูลใน Excel ให้อยู่หมัด
  • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการประหยัดเวลาในการทำรายงาน เพียงแค่ปลายเมาส์คลิก
  • ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้งาน PivotTable เพื่อทำรายงาน/วิเคราะห์ข้อมูล อย่างชาญฉลาด ง่ายและเร็ว แบบReal Time
 
เนื้อหาการอบรมสัมมนา

1.      ปูพื้นฐานที่เฉพาะในส่วนที่สำคัญมากๆ

·         Excel มีแนวความคิดอย่างไร
·         ส่วนประกอบที่สำคัญของ Excel
·         เทคนิคการทำงานกับข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น ตัวเลข วันที่ เวลา ข้อความ
·         เทคนิคการป้อนข้อมูลแบบ Auto Fill
·         เทคนิคการป้อนข้อมูลด้วย Dropdown List
·         เทคนิคการ Format Cells
·         เทคนิคการ Format Table
·         เทคนิคการใช้ Shortcut Keys

2.      เทคนิคการใช้สูตรฟังก์ชันขั้นพื้นฐาน

·         เครื่องหมายต่างๆ  
·         แนวความคิดของฟังก์ชัน
·         การอ้างอิงเซลล์แบบ Relative
·         การอ้างอิงเซลล์แบบ Absolute
·         การอ้างอิงเซลล์แบบ Relative & Absolute
·         เทคนิคการตั้งชื่อเล่น (Rang Name)
·         เทคนิคการใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน

3.      เทคนิคการใช้คำสั่งที่เข้ามาช่วยงานด้าน Data Management

·         Data Filter เครื่องมือสำหรับช่วยกรอง/เลือก/ดู/ค้นหา ข้อมูล
·         Remove Duplicate เครื่องมือช่วยลบข้อมูลที่ซ้ำ
·         Data Sort เครื่องมือสำหรับช่วยจัดเรียง/ขัดกลุ่ม ข้อมูล
·         Data Group & Outline เครื่องมือสำหรับช่วยดูข้อมูลเป็นกลุ่มๆ/สรุปข้อมูลเป็นกลุ่มๆ
·         การสร้างกราฟ (Insert Chart) แบบด่วนๆ
·         Format as Table เครื่องมือสำหรับควบคุมรูปแบบของตารางอัตโนมัติ
·         เครื่องมือสำหรับช่วยทำ Dynamic Range & Dynamic Chart
·         Data Text to Columns เครื่องมือสำหรับช่วยแบ่งข้อมูลออกไปหลายๆ คอลัมน์
·         Fill Blanks เครื่องมือสำหรับช่วยเติมข้อมูลในเซลล์ว่างอย่างรวดเร็ว
·         เลือกข้อมูลเฉพาะที่มองเห็น

4.      Pivot Table & Pivot Chart เครื่องมืออัจฉริยะ อันทรงประสิทธิภาพสำหรับการทำรายงาน &วิเคราะห์ข้อมูล แบบโต้ตอบได้

·         แนวคิดการจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูล
·         แนวความคิดของ PivotTable
·         ข้อมูลสำหรับการทำ PivotTable
·         วิธีการสร้าง PivotTable
·         แนะนำการวาง Layout เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดั่งใจ
·         แนะนำเครื่องมือของ PivotTable
·         การทำงานกับ PivotChart

5.      เจาะลึกการใช้งาน PivotTable

·         การปรับ Layout ให้ได้ดั่งใจ
          Workshop & Tips & Tricks & Techniques อื่นๆ ที่นาสนใจ

ลักษณะการฝีกอบรม
  • บรรยาย                   · สาธิต
  • ปฏิบัติ                     · Workshop
หมายเหตุ 

      - ผู้เข้าอบรมต้องนำ Notebook พร้อมทั้งโปรแกรม MS Office (Word, Excel) เวอร์ชั่นไม่ตํ่ากว่า 2007 
วิทยากรฝึกอบรม  อาจารย์สมเกียรติ   ช่วยมาก นักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel, Access, PowerPoint ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด เน้นสอนให้เกิดความเข้าใจเพื่อนำไปใช้งานจริงได้อย่างทะลุปรุโปร่ง ด้วยสโลแกนที่แตกต่าง "เติมเต็ม ตรงประเด็น ต่อยอดได้ชัวร์" รับประกันคุณภาพเต็ม 100% ด้วย Microsoft Office Specialist Certified และประสบการณ์ตรงอันยาวนานนับ 10 ปี“ 
ราคา บุคคลทั่วไป 3,900 บาท
สมาชิก/โอนก่อน 3,500 บาท
Public Training & In-House Training
ที่ปรึกษา ฝ่ายบัญชี สมัครงานและด้านอื่นๆ
: 099-162-9559 คุณฝน
Line ID: TessTraining 
Email: Contact.tesstr@gmail.com 
 
ข้อมูลผู้ลงประกาศ
Demand ขาย Price 3,900 บาท
View 87 ครั้ง Contact 0991629559

กำลังโหลดข้อมูล